Utbildningar

Dekorativ bild av 3 bilar

Personbil

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort:

• Du har körkortstillstånd.

• Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

• Du har fyllt 18 år.

• Du har genomgått riskutbildning.

• Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).

• Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

I samband med förarprovet ska du intyga

• Att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader

• Att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Krav för övningskörning behörighet B, personbil

För att få övningsköra ska du:

• ha fyllt 16 år om du enbart ska övningsköra med personbil

• ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil

• ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon

• ha ett giltigt körkortstillstånd.

Om du ska övningsköra privat ska du även ha en godkänd handledare.

Om du ska övningsköra privat för behörighet B ska du och din handledare först gå igenom en introduktionsutbildning på minst tre timmar innan handledaren kan bli godkänd och du får börja övningsköra. Läs mer under Introduktionsutbildning.


Motorcykel

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

A1 (lätt motorcykel)

motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt.

A (begränsad effekt)

motorcykel som har en effekt av högst 25 kW och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,16 kW/kg.

A (obegränsad effekt)

motorcykel som har högre effekt än 25 kW eller ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kW/kg.

Tung motorcykel med obegränsad effekt får du köra om du har körkort med behörighet A med begränsad effekt och

• Har haft behörigheten under minst två år eller

• Har fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel.

Uppfyller du inte ovanstående krav får du endast köra motorcykel med begränsad effekt .

Sex stycken krav för att få A-körkort

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

• Du har körkortstillstånd.

• Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

• Du har fyllt

a) 16 år för behörigheten A1

b) 18 år för behörigheten A (begränsad effekt)

c) 21 år för behörigheten A (obegränsad effekt)*

• Du har genomgått riskutbildning (Gäller från den 1 november 2009)

• Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).

• Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt. I samband med förarprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.